Lindås Kiropraktorklinikk

Klinikken finn du i  2.etg. i Senterbygget ved sida av Lindås Fysioterapi. Kiropraktor Maria Halvorsen utfører undersøking og behandling utan tilvising frå lege.
Lindås Kiropraktorklinikk kan også tilvise pasientar til spesialist eller røntgen. I tillegg kan klinikken sjukemelde pasientar i opptil 12 veker.

Timebestilling alle ukedager kl. 8-16 til tlf. 483 60 266

Kiropraktor Maria Halvorsen 

Opningstider

Mandag kl 12-18 • Onsdag kl 08-15 • Fredag kl 08-14

Åpningstidene kan variere noko og til tider vil klinikken også være åpen tirsdag og torsdag. Ta kontakt ved spørsmål.

Telefon

48 36 02 66

E-post

halvorsenkiro@gmail.com