Kontakt oss

Dersom du har spørsmål som gjelder spesifikk butikker, kan du kontakte dem direkte. Kontaktinformasjon finner du her.

Telefon senterkontor
992 31 159

 Epost
post@lindassenter.no

 Vaktmester
 Tlf. 952 08 974

Leige av lokaler

Frode Jarle Jakobsen
Tlf. 481 68 376
frode@montem.no

 Postadresse

 Lindås Senterbygg AS
 c/o DF Forvaltning AS
 Wernersholmvegen 49
 5232 Paradis
 Org nr.
971 173 459
Besøksadresse:
Kolåsveien 7
5955 Lindås