OPNINGSTIDER

Vanlege opningstider:

Mandag – onsdag:  10-17 *(7-23)  **(10-19) ***(10-19)

Torsdag – fredag:  10-18 *(7-23) **(10-19) ***(10-19)

Laurdag: *(9-21)  **(10-18) *** (10-16)

*( ) = Rema / Kiwi

** ( ) = Nille

*** ( ) = Trend Skruen

OBS! Opningstider for kvar enkelt butikk kan bli endra, kontakt den enkelte om du er usikker på kva som gjeld