Opningstider

Mandag – onsdag: 10-17 *(7-23)  **(10-18)

Torsdag – fredag: 10-18 *(7-23) **(10-18)

Laurdag: 10-15 *(9-21)  **(10-18) *** (10-16)

*( ) = Rema / Kiwi

** ( ) = Nille

*** ( ) = Trend Skruen

Sjå forøvrig kvar einskild butikk